Toate patimile, toate păcatele, toate căderile, au acest început

Egoismul este o patimă irațională care biciuiește în adevăratul sens al cuvântului neamul omenesc. Toți oamenii suferim de această mare boală. Pe omul egoist, egoismul îl face de rușine și îl teatralizează.

Suntem chemați de Dumnezeu să ne nevoim, să ne luptăm împotriva acestui egoism, pentru a ne slobozi de el.

Omul vechi este starea pătimașă a sufletului, adică de fapt egoismul. Toate patimile, toate păcatele, toate căderile, au egoismul ca început, ca punct de pornire. Mare rău. Nu-l lasă pe om liniștit, ci îl tiranizează zi și noapte. Toți oamenii, în general, suferă de acest rău și mai mult decât toți eu, păcătosul.

La început, când eram lângă sfântul meu Stareț, când am mers pentru prima oară în acel loc lipsit de mângâiere din pustie, acolo lângă acel om, am cunoscut și am văzut în faptă egoismul meu.

Când eram în lume, oamenii credeau despre mine că eram un copil sfințit. Eu mă împotriveam acestor laude, însă ele încet-încet au început să-mi facă rău. Iar acest rău l-am văzut în faptă, atunci când am pus început, după Dumnezeu, să mă vindec de toate patimile mele.

Când am merg la Starețul Iosif, îndată, din prima zi, a început supravegherea, a început vindecarea mea. Mă trata cu asprime, mă mustra mereu, mă certa și asta mă obosea destul de mult, pentru că eram slab sufletește.

Este adevărat că atunci când mă mustra, adică atunci când punea medicamentul pe rană, mă durea. Egoismul se răscolea înlăuntrul meu și-mi spunea de ce Starețul folosea numai cu mine o astfel de pedagogie aspră. De ce să mă mustre? De ce asta? De ce cealaltă? Eu, cu rugăciunile Starețului, mă împotriveam, nu eram de acord, mă războiam cu el. De multe ori, după o pedagogie aspră, mergeam în chiliuța mea, luam icoana lui Hristos răstignit și plângeam deasupra ei, spunând:

Preadulcele meu Iisus, Tu fiind Dumnezeu fără de păcat, ai răbdat atâtea și atâtea rele, atâtea clevetiri, atâtea ocări și luări în râs din partea unei mulțimi atât de mare de oameni care Te urau și aveau atâta răutate împotriva Ta, dar pe toate acestea le-ai răbdat cu atâta îngăduință pentru dragostea și mântuirea mea. Iar eu, un om păcătos, un pătimaș și vrednic de milă, mă împotrivesc și spun: de ce Starețul îmi pune un medicament atât de amar pentru mântuirea mea? Însă eu primesc cele vrednice de cele pe care le- am săvârșit. Prin urmare nu am nici o îndreptățire, ci trebuie numai să fac răbdare și să ridic crucea pe care mi-a dăruit-o bunătatea Ta pentru mântuirea mea”.

Acestea le spuneam lui Hristos și cu adevărat primeam multă ușurare. Odată după un astfel de plâns, am simțit o putere in inimă, încât doream să rabd până la sfârșit, până ce mă voi firăstignitsufletește, care să primesc după aceea învierea sufletului meu.

Multe pilde ale sfinților bărbați ne dau mult curaj ca să ridicăm și noi această cruce, această greutate în înfruntarea înfricoșătorului egoism. Egoismul este o patimă înfricoșătoare, grea, care încurcă foarte greu inima noastră. De aceea marele Părinte al pustiei, Pimen, spune că cel care vrea să-și dezrădăcineze patimile, suferă și varsă sânge. Și într-adevăr, acesta este adevărul.

Când cineva ne mustră, ne jignește, îndată înlăuntrul nostru se produce o respingere, o greutate lăuntrică, o întristare, o înăbușire, o presiune care ne împinge să ne împotrivim, să răspundem, să ne mâniem pe acel om care ne-a făcut aceasta. În acea vreme este trebuință de o strângere, trebuie să înghițim adânc în sufletul nostru otrava acestui egoism. Să înăbușim fiara care vrea să iasă afară și să ne învinovățească. Și dacă, de fiecare dată, în astfel de cazuri, înfruntăm răul în acest chip, înăbușind fiara când vrea să iasă afară, odată cu trecerea vremii, va pieri înlăuntrul nostru. Atunci când cineva va închide o fiară într-un loc închis și nu este hrănită, în mod firesc, după un interval de timp va muri. La fel și cu această fiară, egoismul, dacă nu o vom hrăni prin cedări, încet-încet, cu Harul lui Dumnezeu, va dispărea.

Arhimandrit Efrem Filotheitul

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *