Să fim cu luare aminte la zilele de pe urmă

„Vegheaţi asupra vieţii voastre. Candelele voastre să nu se stingă şi mijlocul vostru să fie încins, fiţi gata. Pentru că nu ştiţi ceasul când va veni Domnul nostru. Adunaţi-vă mai des cu cei de o credinţă cu voi, pentru că întreg timpul petrecut în credinţă nu vă va putea ajuta, dacă nu veţi fi desăvârşiţi în vremurile de pe urmă.

Căci în ultimele zile se vor înmulţi proorocii mincinoşi şi păgubitori, iar oile se vor preface în lupi şi dragostea se va preface în ură. Pentru că din cauza înmulţirii nelegiuirilor se vor urî unii pe alţii şi se vor persecuta şi se vor vinde unul pe altul, şi atunci se va arăta şi amăgitorul lumii, precum Fiul lui Dumnezeu, şi va face semne şi minuni, iar pământul se va preda în mâinile lui, şi (el) va face nelegiuiri de care n-au mai fost din veac.

Atunci va trece zidirea omeneasca prin focul ispitirii şi mulţi se vor ispiti şi vor muri, iar cei tari în credinţă se vor mântui de acest blestem. Atunci se va arăta pe cer semnul adevărului; la început semnul se va vedea clar întins pe cer (probabil semnul crucii – n.a.), urmat de semnul sunetului trâmbiţei şi, în cele din urmă, învierea morţilor; însă nu a tuturor, dar după cum s-a profeţit: Va veni Domnul şi toţi sfinţii împreună cu El. Atunci va vedea lumea pe Domnul care vine pe norii cerului…

„Se cuvine să fim cu luare aminte la zilele de pe urmă. Căci tot timpul vieţii noastre petrecut în credinţă nu ne va fi de niciun folos dacă nu vom urî neadevărul şi ispitirile ce au să vină, după cum ne învaţă Fiul lui Dumnezeu: Să ne împotrivim oricărui neadevăr şi să-l urâm pe el.Aşadar, urmăriţi cu multă băgare de seamă faptele căilor răului. Voi nu trebuie să vă îndepărtaţi de alţii, ca şi cum aţi fi de acum îndreptăţiţi; dar, adunându-vă împreună, cercetaţi ce este cuviincios şi folositor pentru toţi apropiaţii voştri. Căci spune Scriptura: Vai de cei care se cred înţelepţi şi sunt plini de înţelepciune în ochii lor“.

Staretii despre vremurile de pe urma, Manastirea Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, Petru-Voda, 2007

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *