Cine simte prezenţa Binelui, acela ajunge să-L îndrăgească

Pentru toate bunătăţile pe care ni le dă, din partea noastră Dumnezeu nu cere în schimb decât dragostea. Dacă I-o dăm, El ne scapă de orice datorie cu care I-am fi fost datori. In acest caz, cum să nu fie mai însemnat decât orice lucru, ceea ce, prin mijlocirea Dumnezeului Celui drept, primim ca preţ egal al bunurilor celor nesfârşite ? Se vede, aşadar, cu toată limpezimea, că o dragoste adâncă aduce cu sine şi o bucurie nesfârşită —  bucuria vine doar în urma dragostei — , iar o bucurie nesfârşită numai dintr -o dragoste tot aşa de mare se poate naşte. Se vede că în sufletele omeneşti sălăşluieşte o minunată şi nesfârşită putere de a iubi şi de a se bucura, putere care intră în lucrare din clipa în care Cel bun şi prea iubit este de faţă : aceasta este ceea ce numeşte Mântuitorul «bucurie deplină». De aceea şi când coboară Duhul cel Sfânt în vreun suflet oarecare, printre darurile pe care le primeşte acela din înălţimea cerului, primul loc îl ocupă dragostea și bucuria. Căci «roadă duhului este dragostea, bucuria…». Atunci când vine spre noi Duhul lui Dumnezeu întâi ne face să-i simţim prezenţa, iar cine simte prezenţa Binelui, acela ajunge să-L îndrăgească, iar în chip firesc se va şi bucura de El. Pentru că şi atunci când Mântuitorul S-a pogorât trupeşte în mijlocul oamenilor, primul lucru pe care L-a cerut a fost ca oamenii să-L cunoască. Aceasta a fost învăţătura şi predica Lui încă de la început. Ba, şi mai mult, pentru aceasta a şi ajuns să îmbrace haina omenească şi spre acest scop a rânduit toate, «căci spre aceasta M-am născut, zice Domnul, şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul». Bineînţeles că tot El era şi Adevărul, de aceea mai potrivit ar fi putut zice : «ca sa mărturisesc pentru Mine». Or, tot acelaşi lucru îl face Domnul şi cu cei ce s-au botezat : îi face s-aducă mărturie despre Adevăr, îi îndepărtează de bunurile cele înşelătoare, iar Binele cel adevărat îl îndemnă şi îl descoperă, cu alte cuvinte, după cum însuşi spune, El se face pe Sine cunoscut lor.

Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, Cartea a doua – Rolul Sfântului Botez în viața duhovnicească


loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *