Una singură e problema: te supui sau nu lui Dumnezeu!

Oare nu ne preocupăm toţi de probleme, dacă avem una sau alta? Care probleme? Una singură e problema: te supui sau nu lui Dumnezeu! Şi nu în sensul că faci aceasta forţat şi, de vreme ce nu se poate altfel, o să te supui, ci în sensul că L-ai găsit pe Dumnezeul tău, pe Creatorul tău, pe Ziditorul tău, care te iubeşte mai presus de orice altceva şi care a murit pentru tine. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Toţi vom pleca de aici cu totul diferiţi, dacă în această clipă credem astfel şi stăm înaintea lui Dumnezeu cu smerenie adevărată, cu căinţă adevărată, şi dacă acceptăm cu adevărată încredere în Dumnezeu că aşa stau lucrurile. Iar viaţa noastră va deveni o sărbătoare. Nu în sensul că toate s-au terminat, ci în sensul că L-am găsit pe Dumnezeu, ne-am găsit drumul, am intrat în voia Lui.

Domnul este din prima clipă şi Dumnezeu şi Om şi face voia lui Dumnezeu. Nu fac voia mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. Chiar şi Domnul a trebuit să meargă pe acest drum, adică să facă voia lui Dumnezeu Tatăl şi să săvârşească lucrarea Lui. Şi a fost nevoie să trăiască 30 de ani şi încă alţi trei ca să păşească şi să se ostenească şi să asude şi să asculte unele şi altele ale oamenilor, ca să ajungă la final, acolo unde şi-a predat şinele Său, făcându-Se ascultător până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Toţi vom parcurge – noi, ca unii ce suntem păcătoşi – acest drum, pe care cel dintâi ni l-a arătat Hristos. Şi să fim toţi pe drumul lui Dumnezeu, şi nu undeva acolo, dar în realitate pe dinafară.

Arhim. Simeon Kraiopoulos, Taina mântuirii, Editura Bizantină – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *