Toţi îngerii din Cer se vor coborî la glasul trâmbiţei

Aşa zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mulţi vor fi îngerii, fără număr, nenumărate vor fi trâmbiţele de aur care vor suna”.

Dar unde vor suna? Auzi ce spune Sfântul Grigorie Teologul: „Fiecare înger va suna în locul care l-a păzit pe pământ”. Ce zice Proorocul Moise în cântarea a doua? „Şi a pus numărul hotarelor, limbilor, după numărul îngerilor lui Dumnezeu”. Ai auzit? Deci, fiecare hotar de ţară, fiecare hotar de provincie, de regiune, de sat, fiecare oraş, fiecare mănăstire, toate au îngerii lor. Şi fiecare înger va suna deasupra locului care i-a fost încredinţat să-l păzească în veacul de acum pe acest pământ.

Şi aceşti îngeri sunt din ceata începătoriilor sau a căpeteniilor, care este prima ceată a ierarhiei celei dintâi, după Sfântul şi dumnezeiescul Dionisie Areopagitul, pe care Sfântul Ioan Damaschin îl numeşte „Pasărea cerului”.

Deci, când vor suna trâmbiţele acelea, auzi ce spune dumnezeiescul Grigorie: „Ce trâmbiţe vor fi acelea care vor fi sunate de milioane de îngeri? Care vor spinteca văzduhurile! Care vor despica mormintele! Care vor trezi morţii cei din veac! Într-o clipeală de ochi îi vor întrupa, din cele patru stihii din care a fost corpul omenesc: din apă, din pământ, din foc şi din aer. Ce trâmbiţe vor fi acelea care vor străbate pământul şi vor ajunge în fundul iadului, să cheme toate duhurile, toţi dracii şi pe toţi cei păcătoşi? Ce trâmbiţe vor fi acestea, că şi în sus vor suna, vor desface cerurile, şi mai presus de toate cerurile va ajunge glasul lor să cheme toţi îngerii cei fără de număr şi toate cetele drepţilor la judecată?”

Atunci se va împlini cuvântul marelui prooroc David, cel zis prin Duhul Sfânt: „Chema-va Cerul de sus şi pământul de jos, ca să aleagă pe norodul Său”. Când auzi că va chema Cerul, înseamnă toate puterile îngereşti, toţi îngerii din Cer se vor coborî la glasul trâmbiţei. Iar, când zice de pământul de jos, înseamnă toţi oamenii de la zidirea lumii şi toate duhurile răutăţii, care sunt în văzduh, pe pământ şi în iad. Că zice: „Chema-va Cerul de sus şi pământul de jos”. Pentru ce? „Ca să aleagă pe norodul Său”.

Ne vorbește Părintele Cleopa, Volumul 6, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *