Tot binele și răul izvorăsc din gânduri

Tot binele și tot răul izvorăsc din gânduri. Gândul este, așadar, o uriașă putere și tărie. Gândul înrâurește nu numai ființele raționale și lumea dobitoacelor; gândurile noastre au înrâurire și asupra lumii plantelor, au înrâurire asupra a tot ceea ce viețuiește. Dacă avem gânduri de pace, de liniște, de bunătate și de blândețe, ele ne dau pace și nouă, și tuturor celor din jurul nostru, ele răzbat din noi. Iar când suntem împovărați de multe griji, necazuri, atunci pizmuim mult și suntem plini de ură față de mulți – acestea sânt gânduri ucigătoare, care nimicesc pacea din lăuntrul nostru și din jurul nostru, și de aceea nu avem pace, nici liniște. Noi înșine nu suntem conștienți de ceea ce facem în sânul familiei. Prin gândurile noastre, tulburăm adeseori pacea; facem din Rai, iad, prin gândurile noastre. Numai că sunt puțini cei care-și vin în fire și care înțeleg că din noi înșine (din gândurile noastre) izvorăște și binele, și răul.

Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Pace și bucurie în Duhul Sfânt

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *