Rugăciune către Cuviosul Serafim din Sarov

O, preaminunate părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov, grabnic ascultătorule al tuturor celor care la tine aleargă! In zilele vieţii tale pământeşti nimeni n-aplecat de la tine deşert şi nemângâiat, ci tuturor întru desfătare le-a fost vederea feţei tale şi glasul cel lesne îndu-plecător al cuvintelor tale. Pe lângă acestea, darul tămăduirilor, darul străvederii, darul vindecării sufletelor neputincioase din belşug întru tine s-au arătat. Iar când te-a chemat Dumnezeu de la ostenelile pământeşti la odihna cerească, nicicând nu s-a depărtat dragostea ta de noi, şi cu neputinţă este a număra minunile tale, care s-au înmulţit ca stelele cerului; iată că în toate marginile ţării noastre oamenilor lui Dumnezeu te arăţi şi vindecări le dăruieşti.

Pentru aceasta şi noi strigăm ţie: o, prealinule şi preablândule bineplăcut al lui Dumnezeu, rugătorule plin de îndrăznire către Dânsul, care nicicând nu lepezi pe cei ce se roagă ţie ! înalţă pentru noi rugăciunea ta cea cu bună tărie către Domnul puterilor, să ne dăruiască nouă toate cele de bună treabă întru această viaţă şi toate cele de folos spre mântuirea sufletului, să ne ferească de căderile în păcat şi la adevărata pocăinţă să ne înveţe, ca fără de împiedicare să intrăm în veşnica împărăţie a Cerurilor, unde acum întru slavă neapropiată străluceşti, şi acolo să lăudăm dimpreună cu sfinţii toţi pe Treimea Cea de viaţă începătoare în vecii vecilor. Amin.

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *