Grăbeşte-te, grăbeşte-te, până ce uşile nu se vor închide…

”Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (1 Cor. 2: 9) şi celelalte. Căci acolo fericirea va fi aceasta:

1) Îl vom vedea pe Dumnezeu faţă către faţă şi din aceasta vom dobândi desăvârşita mângâiere, veselia, bucuria şi săltarea inimii. Vom vedea faţa lui Dumnezeu şi vom striga de bucurie.

2) Îl vom vedea pe Domnul şi pe Răscumpărătorul nostru Iisus Hristos în slava Sa dumnezeiască, Îl vom vedea pe Acela care pentru noi aşa de cumplit a suferit şi a primit moarte de ocară, izbăvindu-ne astfel pe noi din moarte.

3) Ne vom îndulci atunci de toate darurile Sfântului Duh, ca dintr-un Izvor de Viaţă dătător.

4) Ne vom împărtăşi de prietenia scumpă a sfinţilor îngeri şi a tuturor sfinţilor, a tuturor celor bineplăcuţi Domnului de la facerea lumii.

5) Vom triumfa asupra tuturor vrăjmaşilor noştri. „Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?” (1 Cor. 15: 55). „Dar să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos” (1 Cor. 15; 57).

Creştine! Dumnezeu Cel Milosârd şi astăzi ne cheamă pe fiecare. Încetează să mai alergi după cele vremelnice şi pământeşti, grăbeşte-te să intri la Cina Lui, unde îl vei vedea faţă către faţă! De la Dumnezeu, ca de la un Izvor de viaţă dătător şi pururi curgător, izvorăşte toată mângâierea, dulceaţa şi strigarea de bucurie.

Grăbeşte-te, grăbeşte-te, până ce uşile nu se vor închide, căci de vei veni prea târziu, vei rămâne afară şi vei bate la uşă fără folos, spunând: „Doamne! Doamne! Deschide-ne nouă” (Luca 13: 25).

Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *