Dacă nu suferi pătimirile, nu poţi ajunge la cruce

Întăreşte-ţi inima ca pe o piatră tare. Iar piatră numesc tăria sufletului, ca să poţi auzi cele ce-ţi voi spune. Ia deci seama la tine însuţi, ca nu cumva auzind aceasta să te semeţeşti în inima ta şi să cazi din făgăduinţa duhovnicească. Căci pe mulţi i-a pierdut înfumurarea chiar dintre cei ce-au atins măsura. Deci te pregăteşte spre mulţumire în toate, auzind pe Apostolul care zice: ” Întru toate mulţumiţi” (I Tes. 5,18), “fie în necazuri, fie în nevoi, fie în strâmtorări” (II Cor 6, 4), fie în neputinţe şi osteneli trupeşti. Mulţumeşte lui Dumnezeu în toate cele ce vin asupra ta. Căci nădăjduiesc că şi tu vei “intra în odihna Lui” (Evr. 4,1). „Pentru că prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 14,22). Nu te îndoi deci în sufletul tău şi să nu slăbească inima ta în ceva. Şi adu-ţi aminte de cuvântul Apostolului „că chiar de se strică omul nostru cel din afară, cel dinăuntru se înoieşte din zi în zi” (II Cor. 4,16). Dacă deci nu suferi pătimirile, nu poţi ajunge la cruce. Iar de rabzi mai întâi pătimirile, vei intra la limanul odihnei Lui. Şi te vei linişti apoi întru toată negrija, având sufletul întărit şi lipit de Domnul pentru totdeauna, străjuit în credinţă, bucurându-se întru nădejde, veselindu-se în dragoste, păzit în sfânta şi cea de o fiinţă Treime. Şi atunci se va împlini cu tine ceea ce s-a spus: „ Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul” (Ps. 95,11). Aceasta este viaţa cea fără de griji a omului lui Dumnezeu. (Sfântul Varsanufie)

Filocalia, vol.XI, Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori Duhovnicești, EWditura Apologeticum, 2005

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *