Cum trebuie să ne pregătim pentru Sfânta împărtăşanie?

 • Să ne spovedim curat în faţa duhovnicului şi a lui Dumnezeu;
 • Să ne împăcăm cu toţi oamenii, cerând de la toţi iertare;
 • Să împlinim tot canonul rânduit de duhovnic;
 • Să postim după putere, trupeşte şi sufleteşte, în fiecare post, cu trupul, cu mintea, cu limba şi cu faptele, înfrânându-ne definitiv în posturi de trăire conjugală, de ură şi de răzbunare;
 • Să mergem regulat Duminica şi în sărbători la biserică şi să citim înainte de Sfânta împărtăşanie toate rugăciunile rânduite din Ceaslov. Adică Acatistul Mântuitorului sau al Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului, Canonul de pocăinţă, Canonul îngerului păzitor, Canonul şi cele douăsprezece rugăciuni de împărtăşanie.
 • Să venim din timp la biserică, îmbrăcaţi cuviincios, să ne închinăm la sfintele icoane, să dăm slujbă la altar şi să cerem iertare de la toţi oamenii, iar la timpul cuvenit să ne apropiem de Trupul şi Sângele Domnului cu luminarea aprinsă în mâini şi cu lacrimi de bucurie în ochi.
  La urmă să citim rugăciunile de mulţumire şi, la sfârşitul Liturghiei, să ne întoarcem fericiţi şi împăcaţi la casele noastre.
  Care sunt efectele harice ale Sfintei împărtăşanii?
  Sfânta împărtăşanie ne iartă toate păcatele deja mărturisite la duhovnic. Apoi ne înmulţeşte cel mai mult harul Duhului Sfânt primit la Botez, dacă ducem viaţă cu totul curată şi plăcută lui Dumnezeu. Ne ajută mult la creşterea noastră duhovnicească în Hristos, adică la despătimire, iluminare, desăvârşire şi mântuire, scopul final al creştinului pe pământ. Se constată că bunii creştini care sunt nelipsiţi de la biserică şi se împărtăşesc regulat cu
  Sfintele Taine, au familie binecuvântată, copii buni, bătrâneţe liniştită şi sfârşit creştinesc. De aceea, prima grijă pentru cei bătrâni şi bolnavi este să-şi sfârşescă viaţa împăcaţi cu toţi, spovediţi şi împărtăşiţi, fără de care nu este mântuire.

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *