Sfinţii sunt veşnic vii, continuă să vieţuiască şi după moarte

Sfântul este în general omul care s-a eliberat de toate patimile: de lăcomia de avere, de mâncare, de voluptate, de comoditatea trupească, de orice fel de răutate, de mânie şi de mândrie, de pizmă şi duşmănie, omul care a ajuns la o stare de desăvârşită înfrânare, răbdare, smerenie, iubire, la o stare de permanentă vedere înţelegătoare a lui Dumnezeu şi de convorbire cu El în rugăciune. În el s-a acumulat o uriaşă forţă de respingere a oricărei ispite spre lăcomie şi interes egoist, de ţinere la sine, o uriaşă forţă a uitării de sine, a bunătăţii, a smereniei. El a topit în sine orice frică de moarte, de nesiguranţă ce întreţine în om toate formele şi grijile de asigurare prin bunuri, prin apărarea intereselor proprii, toate formele grijii de sine. Iar această forţă reprezintă o întărire dumnezeiască a spiritului şi prin el şi a trupului, un fel de ciment care încheagă si consolidează nisipul firii omeneşti, pornită spre împrăştiere şi plină de frica împrăştierii.

Trebuie să recunoaştem că şi printre ceilalţi oameni sunt unii care în toate timpurile, dar mai ales în timpurile noastre, s-au dovedit mari eroi în biruirea oricărei frici din ei. Prin acest eroism au cucerit cerul, s-au urcat în lună, au cucerit fundul mărilor, au urcat coastele abrupte ale munţilor ce păreau inaccesibili, şi-au dat viaţa vitejeşte pentru patria lor, în războaie, pentru semenii lor aflaţi în mari primejdii. În toate se arată marea putere a omului asupra naturii externe, dar şi asupra fricii lui interioare în faţa acestei naturi. Pentru a supune stăpânirii lor natura externă au trebuit să pună stăpânire şi asupra firii lor proprii. În toate se arată o mare victorie a lor asupra fricii de moarte, o impresionantă capacitate a omului de a se uita pe el însuşi.

Sfinţii nu şi-au manifestat poate puterea lor în astfel de fapte ale cuceririi naturii externe. Ei şi-au concentrat eforturile mai mult pe planul biruinţelor interioare. Ei au biruit toate patimile egoiste din ei. Dar în această luptă de biruire a patimilor proprii este implicată, de asemenea, o biruire a fricii de moarte. Îndreptându-şi lupta spre biruirea tuturor patimilor egoiste, în ei nu coexistă înălţările uimitoare sub anumite aspecte şi abisuri nedepăşite în altele. Ei s-au înălţat în toate laturile fiinţei lor sau au vindecat de slăbiciune toate rădăcinile manifestărilor acestei fiinţe. Stăpânirea asupra fricii de moarte în faţa sabiei, a focului, a fiarelor au arătat-o cu o vitejie supremă sutele de mii de mucenici din primele secole creştine şi din alte multe perioade ale istoriei creştinismului, fără ca să fi neglijat biruirea asupra altor slăbiciuni morale din fiinţa lor. Dar poate că printre eroii care au învins frica de moarte în realizări ca cele amintite sunt şi unii care au realizat şi o curăţire de patimi, de toate patimile, adică o adevărată sfinţenie: o bunătate, o jertfelnicie în toate manifestările lor de viaţă, o smerenie, o sobrietate în toate, o statornică răbdare, un respect şi o delicateţe faţă de toţi semenii.

Caracteristica dominantă a vieţii sfântului este să facă totul pentru alţii, să facă lucruri mai presus de cele obişnuite, cu smerenia că nu le face cu puterea sa, ci din puterea supremă dumnezeiască şi să nu pretindă nimic pentru sine, să se considere ca unul care a făcut mai puţin decât toţi şi mai puţin decât era dator să facă. Partea din urmă completează desăvârşirea omului şi e singura capabilă să facă din relaţiile dintre oameni un rai al delicateţei şi al bunăvoinţei.

Multe din cele spuse despre prezenţa lucrătoare a Duhului lui Hristos în sfinţi au arătat şi pregătirea lor, prin vieţuirea lor întru sfinţenie, pentru viaţa de după moarte. Am menţionat cuvinte din Sfânta Scriptură în care se spune că sfinţii sunt veşnic vii, că ei au dobândit încă de pe pământ viaţa veşnică, pentru că Îl au pe Hristos cel veşnic viu în ei, deci continuă să vieţuiască şi după moarte.

 Preotul profesor Dumitru Stăniloae, „Sfinţenia în ortodoxie“, Ortodoxia, 1980

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *