Prima învăţătură pe care Hristos a vestit-o lumii

Prima învăţătură pe care Hristos a vestit-o lumii a fost învăţătura despre fericire. Biserica Ortodoxă repetă mereu oamenilor această învăţătură la începutul liturghiei, prin cântarea „Fericirilor”. Potrivit învăţăturii lui Hristos, fericiţi sunt:

– cei ce au duh înfrânt înaintea lui Dumnezeu, fiindcă a lor este împărăţia cerurilor;

– care amestecă cu plâns rugăciunile lor, fiindcă vor fi mângâiaţi cu mângâiere netrecătoare;

– care sunt blânzi şi fără de răutate ca nişte miei, fiindcă vor moşteni pământul celor vii;

– care sunt flămânzi şi însetaţi de dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă se vor sătura cu dreptatea cerească;

– care sunt milostivi cu inima şi mâna, fiindcă mâna Domnului îi va milui;

– care au inimă curată, fiindcă îl vor vedea pe împăratul, Tatăl lor Ceresc;

– care sunt prigoniţi pentru dreptate de către draci şi de către oameni, fiindcă împărăţia dreptăţii veşnice va fi a lor;

– care sunt ocărâţi şi clevetiţi pentru Hristos, fiindcă se vor bucura şi se vor veseli în locaşul îngerilor; împreună cu aceştia, sunt fericiţi şi cei:

– care cred Mântuitorului lor, fiindcă vor fi mântuiţi;

– care ard de dragoste faţă de Făcător şi de făpturile Lui, fiindcă vor fi încununaţi cu slavă fără moarte;

– care îşi jertfesc viaţa pământească, fiindcă vor dobândi viaţa veşnică.

Aceasta este fericirea adevărată şi neamăgitoare, pe care Domnul nostru a descoperit-o şi arătat-o neamului omenesc. Pentru fericirea aceasta şi de acest fel şi-au jertfit împăraţii coroanele, bogaţii bogăţiile, mucenicii vieţile – lesne cum îşi leapădă pomul toamna frunzele.

Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, Volumul 1, Editura Sophia, Bucureşti, 2002 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *