Ce trebuie să facem pentru a dobândi duhul sfânt?

Cele mai cunoscute şi mai eficace mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt, conform cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu experienţa marilor sfinţi, sunt următoarele:

1. Inima curată şi trupul neîntinat.

2. Smerenia.

3. Ascultarea de glasul lui Dumnezeu.

4. Rugăciunea.

5. Devotamentul de zi cu zi.

6. Citirea şi ascultarea Sfintelor Scripturi.

7. Tainele Bisericii noastre şi, în mod special, Sfânta Împărtăşanie.

Orice suflet credincios poate să se umple de Duhul Sfânt dacă se curăţeşte de păcat, dacă se izbăveşte de egoism şi se eliberează de mândrie. Duhul Sfânt este mereu în jurul nostru şi doreşte să intre înlăuntrul nostru, dar faptele noastre rele ne înconjoară ca un zid tare de piatră. Şi păcatele noastre, ca nişte paznici sălbatici, Îl alungă departe de noi şi nu-L lasă să se apropie. Orice păcat Îl alungă pe Duhul Sfânt. Cele mai urâte păcate de El sunt însă dintre cele trupeşti – desfrânarea, iar dintre cele sufleteşti –mândria. Duhul Sfânt, curăţenia desăvârşită, nu poate niciodată să se sălăşluiască în omul întinat cu păcate. Cum să rămână în inima noastră, când aceasta este plină de griji, pofte şi patimi? (Sfântul Inochentie al Moscovei)

Glasul Sfinţilor Părinţi, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura Egumeniţa, 2008, extras

Articol relatat de doxologia.ro

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *