Caută degrabă comuniunea cu El şi caută mila Lui

Pocăinţa urmează păcatului, fiindcă păcatul, nefiind binele căutat, vădit fiind sub adevăratul lui chip urât, aduce rcmuşcarc şi întristare în suflet. Cel ce păcătuieşte vede marele râu facut de dânsul, consecinţele lui şi regretă. Remuşcarea este dispoziţia sufletului de a se întoarce la Dumnezeu, de Care s-a îndepărtat. Caută degrabă comuniunea cu El şi caută mila Lui.
Iar iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Care nu vrea ca cineva să se piardă, ci toţi să vină la „cunoştinţa adevărului” şi să se mântuiască, nu numai că primeşte pocăinţa celor ce se întorc la El din propria voinţă, din conştiinţa păcatului lor, ci îi cheamă la pocăinţă pe toţi cei care din lipsă de conştiinţă şi din împietrirea în păcat rătăcesc, ca să îi mântuiască şi pe aceştia. De la căderea lui Adam în păcat, Dumnezeu nu a încetat să îi cheme pe cei ce păcătuiesc la pocăinţă şi la comuniunea cu El. Marea iubire de oameni a lui Dumnezeu se arată în trimiterea Unuia-Născut Fiul Lui să îl cheme pe omul înşelat prin păcat şi să îl împace pe el cu Dumnezeu. Vedem astfel măreţia iubirii Lui de oameni. Pentru ca nu cumva omenirea, îngreuiată cum era de păcat, să nu poată recunoaşte pe Mântuitorul Care a venit la ea, 1-a trimis pe Înainte-Mergătorul
loan, pe îngerul Lui, ca să gătească în pustie calea dinaintea Lui şi să propovăduiască botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor. Dumnezeiasca iubire de oameni a binevoit ca şi prin profeţi să vestească venirea propovăduitorului pocăinţei, a Înainte-Mergătorului Mântuitorului omenirii. Isaia cel cu mare glas profeţeşte, zicând: Un glas strigă în pustie: gătiţi calea Domnului, drepte faceţi căile Lui: Toată valea se va umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe drepte, şi cele colţuroase căi netede. Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea, căci gura Domnului a grăit. Aşadar a venit loan şi a propovăduit pocăinţa, zicând: Pocăiţi-vă. căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *