Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică a lui Dumnezeu pe pământ şi păstrează plinătatea adevărului lui Hristos

Ce înţelegem prin cuvântul „biserică” ? Priviţi la înspăimântătoarea felurime a grupărilor ce se numesc „biserici”. De fapt, oricine îşi poate întemeia propria „biserică”. Există azi o mulţime de secte sau alte grupări ce folosesc foarte liber numele de „Iisus” şi de „biserică”. Îi auzim spunându-şi „poporul lui Iisus” sau „biserica lui Iisus” etc. Dar sunt ei cu adevărat biserici? Au fost acestea întemeiate de Iisus şi de Apostoli? Ce legătură istorică au ei cu Apostolii şi cu Biserica din vechime? Dacă diavolul se preface în înger şi citează din Scriptură, atunci înseamnă că poate folosi şi astfel de „biserici” spre a îndepărta pe oameni de Unul Dumnezeu adevărat şi de aşezământul Său mântuitor. Trebuie să ne definim termenii cu foarte multă grijă. Ce înţelegem de fapt când spunem „biserică”? Noi, creştinii ortodocşi, înţelegem prin Biserică trupul prin care Hristos este prezent şi lucrător în lumea de astăzi. Ea a fost întemeiată de Hristos prin Apostoli şi a păstrat o legătură vie, istorică cu Apostolii prin hirotoniile clerului ei. Faptul că episcopul ce hirotoneşte astăzi un preot ortodox poate înfăţişa în istorie continuitatea hirotoniei sale în trecut până la Apostoli şi, prin ei, până la Hristos, este o chezăşie că Biserica Ortodoxă nu a fost întemeiată de vreun om oarecare acum câteva veacuri, ci de către însuşi Hristos şi îşi poate înfăţişa existenţa în în chip istoric până la Iisus Hristos. Numim aceasta succesiune apostolică. Ea înseamnă că Biserica noastră este Biserica autentică şi adevărată sau Trupul lui Hristos în lumea de azi. Ea nu învaţă tâlcuirea credinţei făcută de un om oarecare, ci continuă să înveţe întregul aşezământ al credinţei, aşa cum a fost predat Apostolilor de către Hristos. Deci când auzim cuvântul „biserică”, trebuie să ne punem câteva întrebări fundamentale. Oare acea „biserică” a fost întemeiată de Dumnezeu sau de oameni? Are ea legătură neîntreruptă cu Biserica Apostolică de la începuturi? Cum altfel putem fi siguri că ceea ce învaţă ea este cu adevărat apostolic, cu adevărat creştinesc, cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, iar nu tălmăcirea sau, mai bine zis, răstălmăcirea unui om?

O legătură istorică neîntreruptă
Spre a arăta că o biserică este într-adevăr cea autentică, întemeiată de Iisus, este necesară o dovadă definitorie: dovada legăturii istorice neîntrerupte cu Biserica Apostolică. O biserică este adevărata Biserică a lui Hristos dacă poate arăta în chip istoric că a fost întemeiată de Hristos şi a păstrat o legătură vie peste veacuri cu Biserica primară. Avem trebuinţă de această legătură istorică spre a putea fi încredinţaţi că aşezământul credinţei nu a fost stricat, ci ne-a fost predat în întregime. Părintele Theodor Stelianopoulos, profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic Ortodox Grecesc „Sfânta Cruce”, scrie: „Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică a lui Dumnezeu pe pământ şi păstrează plinătatea adevărului lui Hristos, continuând Biserica Apostolilor. Această teribilă revendicare nu înseamnă în chip necesar că creştinii ortodocşi au ajuns la desăvârşire, căci şi noi avem multe lipsuri personale. Şi nici nu înseamnă neapărat că celelalte biserici creştine nu slujesc scopurile lui Dumnezeu în chip pozitiv: căci nu avem noi a judeca pe alţii, ci a trăi şi a vesti plinătatea adevărului. Dar înseamnă că dacă cineva cercetează cu băgare de seamă istoria creştinismului, va descoperi curând că numai Biserica Ortodoxă are deplină continuitate sacramentală, dogmatică şi canonică cu vechea Biserică nedespărţită, aşa cum ea singură s-a înfăţişat cu autoritate prin marile Soboare Ecumenice”.

Anthony M. Coniaris, Introducere în credința și viața Bisericii Ortodoxe, Editura Sophia, București, 2001

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *