Vremi oprite pentru zămislirea copiilor

Binecuvântată este numai rodirea (sădirea) de copii; tot ce este în afară de rostul acesta, în privinţa trupească, este desfrânare şi păcat şi să nu se mai facă. Iată unde duce blestemăţia ferelii de zămislire: la îmbolnăvirea nervilor interni ai soţiei, care răspund cu un capăt în şale, încât femeia nu mai poate ridica de jos nici un braţ de lemne şi nu mai poate merge. Vin durerile de stomac şi de rărunchi, şi acestea uşurează căpătarea diferitelor boli, care greu se mai vindecă, printre care şi „poala albă”. Iar a treia supărare este că strică toată rânduiala dinlăuntrul femeii, şi ajunge desăvârşit neroditoare. Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi, însă numai dacă amândoi soţii sunt învoiţi: pentru rostul sădirii de copii;
Vremi oprite sunt acestea.
– cele patru posturi de peste an;
– cele trei zile de post pe săptămână: luni, miercuri şi vineri.
– sărbătorile şi zilele asupra sărbătorilor;
– vremea necurăţiei
– vremea de slăbiciune sau de boală a unuia din soţi;
– vremurile de tulburări şi războaie, precum şi orice vreme după acestea, pentru cei ce au luat parte la ele;
Vremea oprită cu mare asprime este toată vremea sarcini, precum şi toată vremea alăptării.
Iată pentru ce e oprită toată vremea sarcinii:
– o dată, pentru că nu mai are rost.
– apoi, pentru că toate simţurile celor doi părinţi, dar mai ales ale mamei, prin care trece în vremea aceea, se întipăresc cu deosebire, în mugurele ce s-a plămădit. Deci iată o mare cheie a lucrurilor: precum au fost purtările şi toate simţămintele mamei în vremea celor nouă luni, aşa va fi şi moştenirea copilului ce se va naşte pe toată viaţa sa. Dacă părinţii i-au tulburat tocmirea cu fărădelegea desfrânării, aceasta se va întipării într-însul cu tărie mare. Iar când se va naşte, până nu ajunge să priceapă se va juca cu sora „de-a mirele cu mireasa sa”, şi încă de la şapte ani. Mai târziu va încerca la dobitoace sau se va deda la curvie cu mâna, pe urmă la curvie în toată regula, patimi care-i vor omorî milioane de celule nervoase.
Cei ce se dovedese neroditori, să se înţeleagă la petrecerea frăţească, evitând păcatul;
Înainte de căsătorie întrebaţi medicii cum staţi cu aceasta (cu rodirea sau nerodirea pântecelui). Iar de nu aţi făcut-o până la căsătorie, întrebaţi-i ce se mai poate drege. De aici vă pot spune aceasta: se poate întâmpla ca amândoi soţii să fie roditori şi totuşi roade nu aduc. Ce să fie? Pe unul din soţi, cu deosebire pe bărbat, l-au ajuns faptele lui din tinereţe: era curvar, onanist, sau alt chip pătimaş, şi mult timp făcând fărădelegile acelea, i-a slăbit frâna şi repede îi trece firea, înainte de clipa când s-ar fi deschis, tot pentru o clipă, mitrasul femeii pentru ca să-i primească sămânţa. Femeia nu are aşadar nici o descărcare. Bărbatul nu o mulţumeşte, i se face scârbă de el, încetul cu încetul se îmbolnăveşte. De la încetarea semnelor femeii, încetează şi datoria căsătoriei, a chemării de copii.
Urmând acestea nu se mai întâmplă:
– crime de avort;
– blestemăţia ferelii;
– fărădelegea desfrânării – şi alte spurcăciuni.

Părintele Arsenie Boca

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *