Trebuie să ne schimbăm, e nevoie să ne întărim în credință

Noi, cei bătrâni, suntem vinovați, că nu ne-am îndrumat copiii pe calea cea dreaptă. Noi, bătrânii, se cuvine să o luăm de la început, să pornim de la noi înșine, nu să-i îndreptăm din afară pe ceilalți. Sfinții Părinți spun că trebuie să ne îndreptăm pe noi înșine, să ne mântuim, și mulți se vor mântui și în jurul nostru. Trebuie să ne ostenim să fim buni, întotdeauna plini de pace, liniștiți, ca pretutindenea oamenii să simtă pacea și liniștea ce izvorăsc din noi. Însumi am văzut cum prin gândurile pe care le am, pot să atrag sau să îndepărtez pe cineva. Trebuie să ne schimbăm, e nevoie să ne întărim în credință și apoi să ne ostenim, Sfinții Părinți au dat multe deslușiri despre rugăciunea minții, despre cum trebuie să ne stăpânim inima și mintea. Sfinții Părinți spun că se cuvine să căutăm ca fiecare lucrare, gând și muncă a noastră – toate să izvorască din inimă, căci cu inima simțim, nu cu mintea. Cu mintea cugetăm, iar când totul izvorăște din inimă, se adună acolo puterile minții.

Când ne rugăm, să o facem din inimă, căci Dumnezeu este Domnul inimii, El este miezul vieții fiecărei ființe vii. El este Cel ce sprijină viața, și nu trebuie să-l căutăm în alt loc. El se află aici, și așteaptă să-l primim și să credem într-însul. Avem prea puțină credință și încredere în Domnul. Când vom avea atâta încredere în El câtă avem în prietenii noștri, atunci când îi rugăm să facă ceva pentru noi – când vom avea atâta încredere, nici noi și nici țara noastră nu vom mai suferi atâta.

Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața, Ed. Predania, București, 2010

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *