Etichetat: Danion Vasile

0

Pilda unui preot arogant

Un preot de ţară a construit în satul său o biserică mare, pentru că cea veche era foarte mică şi nu încăpeau în ea decât puţini credincioşi. Între timp, părintele intrase la doctorat şi...

0

Despre nesocotirea vicleşugului necuratului

Era un oarecare sihastru iscusit şi trăia în pustie cu multă înfrânare, postire şi priveghere şi alte osteneli pentru mântuirea sa, dar care se socotea pe sine că a ajuns la măsura părinţilor celor...