Etichetat: Ambrozie de la Optina

0

Aminteşte-ţi de nedreptăţile tale

Pentru liniştirea sufletelor voastre, găsesc de cuviinţă să vă amintesc cuvintele evanghelice ale Domnului însuşi: ..Dacă cineva te va lovi peste obrazul stâng, întoarce-! şi pe cel drept”. Adică, atunci când suntem mustraţi şi...

0

Despre uneltirile diavoleşti

Sfântul Avva Dorotei, explicând uneltirile diavoleşti, scrie: „el nu este nicicum neiscusit în făptuirea răului şi ştie că omul nu vrea să păcătuiască, pentru aceasta nici nu-i insuflă vreun păcat vădit şi nu-i spune:...

0

De ce să căutăm la alţii dreptate sau vină?

Nimeni nu te învinuieşte de nimic, doar tu însăţi încetează să-i învinuieşti pe alţii şi linişteşte-te. Nu are nici un rost să-i învinuieşti pe alţii. Dacă ai dreptate desăvârşită, atunci fii liniştit/ă. Conştiinţa curată...