El ne-a poruncit să ne rugăm. Nu de la noi facem gândul ăsta

Iarăşi trezvia vine. M-am gândit o dată, din toate gândurile: Dumnezeu este bun, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este milostiv şi aşa mai departe. Cel mai bun gând: Dumnezeu este aici. Dacă noi gândim şi trăim că, Dumnezeu este aici, simţurile noastre dintr-o dată se liniştesc.
Numai gândul ăsta este suficient, ca să înceteze şuvoiul gândurilor şi noi să începem a vorbi cu El. Atât, trebuie să avem mai multă profunzime. Şi iarăşi gândul la moarte. Gândul la moarte este gândul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Că mulţi s-ar gândi, ce este aia moartea. Ce ne trebuie să ne gândim la moarte. Moartea înseamnă ziua întâlnirii, ceasul întâlnirii. Atunci nu va fi ca acum. Atunci, ne vom întâlni faţă în faţă. Ăsta e gândul la moarte. Să ne gândim la ceasul când ne vom întâlni cu El şi având gânduri d-astea, şi ştiind că „pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, dintr-o dată gândurile se adună. Împărate ceresc, rugăciunea asta ne şi învaţă cum este Dumnezeu. Ni-l descoperă aici, şi pretutindenea eşti, pe toate le împlineşti, eşti aici, şi în mine, şi pentru mine şi cu mine. Iartă-mă, curăţeşte-mă, sălăşluieşte întru mine. Când îl chem aşa sigur, mi se liniştesc gândurile. Însă să le rostim din toată inima ştiind că astea nu sunt cuvinte deşarte.
Fiindcă cel care nu crede şi le rosteşte, acela grăieşte în deşert. Şi acela ia numele Domnului în deşert, ispiteşte pe Dumnezeul său şi în loc de milă se osândeşte pe sine, săracul. Prin cuvinte sfinte se osândeşte. Nu vă miraţi că mulţi dintre creştini sunt iritaţi, se tulbură. El s-a rugat şi iese mai tulburat decât mai înainte. Probabil că a facut-o în tulburare, a ispitit, n-a rostit cuvintele din toată inima, cu nădejde, cu dragoste şi şi-a adunat osândă. Asta zic, trezvia vine din gândul că Dumnezeu este aici, şi pretutindenea, că ne ascultă, că ne aude. El ne-a poruncit să ne rugăm. Nu de la noi facem gândul ăsta.

Ieromonah Savatie Baştovoi, Puterea duhovnicească a deznădejdii

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *