Datoriile creştinilor care merg în duminici şi sărbători la Sfânta Biserică

Creştinii trebuie să stea la sfintele slujbe ale Bisericii cu credinţă, cu frică de Dumnezeu şi cu luare aminte. Ei sunt datori, după putere, a se ruga fără răspândirea minţii şi cu simţirea inimii. Datoriile creştinilor celor ce merg la Sfânta Biserică sunt acestea:

1. Să meargă la biserică regulat. Cine lipseşte mai mult este oprit de la Sfintele Taine, afară de cel bolnav;

2. Să fie împăcaţi cu toţi oamenii şi să ceară iertare de la toţi;

3. Să ţină curăţenie trupească cel puţin două zile mai înainte de a merge la biserică şi o zi cel puţin, după ce vin de la biserică;

4. Să meargă la slujbă mai de dimineaţă spre a avea timp să se închine în linişte şi să asculte slujba Utreniei;

5. Fiecare creştin să ducă după a sa putere un dar cât de mic Domnului, ca jertfă din osteneala mâinilor sale;

6. Să dea pomelnicul din timp şi să ceară preotului să i se scoată părticele pentru cei vii şi morţi ai familiei;

7. În biserică, creştinii să stea cu bună-cuviinţă, bărbaţii în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă;

8. Credincioşii să fie îmbrăcaţi curat şi cât mai cuviincios, iar femeile să aibă capul acoperit şi chipul smerit;

9. În timpul slujbei este păcat a se vorbi în Sfânta Biserică, afară de mare nevoie;

10. După ce s-a dat binecuvîntare de Sfânta Liturghie credincioşii sunt datori să stea fiecare la locul său şi să nu se mai închine pe la sfintele icoane;

11. Să asculte Sfânta Liturghie cu mare evlavie, silindu-se fiecare a urmări rugăciunile şi cântările la strană;

12. Să asculte cu luare aminte citirea Apostolului, a Sfintei Evanghelii, precum şi cuvântul de învăţătură (predica);

13. Să nu iasă afară din biserică mai înainte de terminarea Sfintei Liturghii, afară de mare nevoie;

14. Credincioşii spovediţi şi pregătiţi pentru Sfânta Împărtăşanie să citească din timp rugăciunile necesare şi să-şi ceară iertare de la toţi când se apropie de cele sfinte;

15. După Sfânta Împărtăşanie, credincioşii sunt datori să asculte cu bucurie duhovnicească rugăciunile de mulţumire, petrecând în acea zi cu bucurie duhovnicească şi păzindu-se de orice ispită;

16. Părinţii sunt datori să-şi ducă şi copiii la biserică şi să-i împărtăşească cu Trupul şi Sângele lui Hristos;

17. După terminarea sfintelor slujbe, creştinii să se întoarcă cu evlavie la casele lor, petrecând restul zilei în cugetarea şi citirea celor sfinte şi în cercetarea bolnavilor;

18. Credincioşii sunt datori să spună şi celorlalţi de acasă ce au auzit şi au învăţat la biserică din cântările, din citirile şi predica rostită.

Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *