Etichetat: trufie

0

Mâna lui Dumnezeu te-a zidit, omule!

Ai grăit de rău pe cineva? Binecuvântează-l. Ai făcut pagubă cuiva? Plăteşte-i. Ai desfrânat? Plângi, suspină din adânc, încetează a mai păcătui, omoară-ţi carnea, usucă-ţi trupul şi roagă-te neîncetat. Te-ai trufit? Smereşte-te. Ai pizmuit?...

0

Însuşirea smereniei este de a ve­dea la sine păcatele, iar la ceilalţi – însuşirile bune. Însuşirea trufiei este de a vedea la sine doar lucruri bune, iar la ceilalţi – doar lucruri rele

Iată ce spun despre smerenie Sfinţii Părinţi cei înţelepţiţi de Dumnezeu: din smerenie vin blândeţea, bunăvoinţa, liniştea, milostivirea, purtarea lină, supunerea. Cel smerit nu iscodeşte lucrurile de nepătruns, pe când cel mândru vrea să cercete­ze...

0

Semnele trufiei lumești

Sfântul Ignatie Briancianinov enumera semnele trufiei: Dispreţuirea aproapelui. A te pune pe tine însuţi mai presus de toţi. Obrăznicia. întunecarea, îngroşarea minţii şi inimii. Pironirea lor de cele pământeşti. Hula. Necredinţa. Înşelarea. Urmarea propriei...

0

Trufia este atributul diavolului

Satana nu pentru curvie, ori preacurvie, ori hoţie a fost aruncat din ceruri, ci trufia l-a surpat pe el în adâncul cel mai de dedesubt. El a zis: „În cer mă voi sui, deasupra...

0

Cum să învingi trufia…

Dacă vrei să înfrângi trufia, despre nimic din ceea ce faci să nu zici că se face prin ostenelile tale sau prin puterile tale, ci fie că posteşti, fie că petreci vremea în priveghere,...