Etichetat: Sodoma

0

Păcate care aduc foc din cer peste omenire

Păcatul preacurviei este infidelitatea conjugală. Adică după ce s-a căsătorit cineva şi greşeşte cu altă persoană, atunci face păcatul precurviei. Deci păcatul curviei îl face cel necăsătorit, iar păcatul preacurviei îl face cel care...

0

Iată întunericul: ura, zavistia, beţia

Ce spune dumnezeiescul evanghelist Ioan? Cela ce urăşte pe fratele său întru întuneric umblă şi întunericul a orbit ochiul lui. Iată întunericul: ura, zavistia, beţia. Ce zice dumnezeiescul părinte Efrem Sirul? S-au întunecat cu...