Etichetat: Ioachim Pârvulescu

0

Păcate care aduc foc din cer peste omenire

Păcatul preacurviei este infidelitatea conjugală. Adică după ce s-a căsătorit cineva şi greşeşte cu altă persoană, atunci face păcatul precurviei. Deci păcatul curviei îl face cel necăsătorit, iar păcatul preacurviei îl face cel care...

0

Păcatul beţiei. Cauze și remediu

Unul din marile păcate ce macină omenirea dintotdeauna este păcatul beţiei. La unii oameni acest păcat este incurabil, devine o patimă de netămăduit. Se ajunge la o asemenea stare datorită lipsei de Spovedanie la...

0

Despre sfintele moaşte și harul dumnezeiesc

Sfintele moaşte sunt dovezi vizibile şi de netăgăduit despre lucrarea harului divin, căci numai datorită harului dumnezeiesc se realizează această minune şi nu factorilor naturali sau intervenţiei oamenilor. În nicio altă credinţă sau religie nu...