Etichetat: Diavol

0

Despre nesocotirea vicleşugului necuratului

Era un oarecare sihastru iscusit şi trăia în pustie cu multă înfrânare, postire şi priveghere şi alte osteneli pentru mântuirea sa, dar care se socotea pe sine că a ajuns la măsura părinţilor celor...

0

Când un om este o dată viclean şi altădată bun

Atunci primeşte înrâuriri şi schimbări cores­punzătoare. Omul este schimbător. Uneori gându­rile viclene sunt ale diavolului, alteori însuşi omul gândeşte în mod viclean. De multe ori, diavolul cre­ează anumite situaţii pentru ca oamenii să-şi facă...

0

Poate să lipsească Dumnezeu dintr-o vindecare?

Părinte, revenind la problemele lumii de astăzi, poate să lipsească Dumnezeu dintr-o vindecare? Poate să se facă o vindecare unde să nu fie Dumnezeu? Dumneata ce profesiune ai? Profesor de religie. De religie… Dintre...