Soţul este capul familiei nu întrucât e bărbat, ci…

Apostolul spune: „taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică. Astfel şi voi, fiecare să-şi iubească femeia sa ca pe sine însuşi, iar femeia să se teamă de bărbat” (Efes. 5, 32-33).

Pe de o parte, epistola aceasta vorbeşte despre relaţiile foarte profunde dintre Biserică şi Hris­tos. Hristos a venit pe pământ pentru a mântui omenirea, Dumnezeu S-a făcut om, şi El săvâr­şeşte mântuirea aceasta cu preţul vieţii Sale şi al morţii Sale. Şi acesta este primul lucru la care tre­buie să se gândească soţii atunci când se căsătoresc: le este înmânată de Dumnezeu o fiinţă fragilă, căreia ei i-au spus: „Te iubesc” – şi această dragoste trebuie să fie de aşa natură că soţul este gata să sacrifice totul, toată viaţa sa, din dragoste pentru soţie şi din dragoste pentru copiii săi.

Soţul este capul familiei nu întrucât e bărbat, ci întrucât este chipul lui Hristos, şi soţia lui şi copiii lui pot vedea în el acest chip, adică chi­pul iubirii nemărginite, iubirii devotate, iubirii pline de abnegaţie, iubirii care este gata de ori­ce ca să mântuiască, să apere, să hrănească, să mângâie, să bucure, să educe familia sa. Fieca­re om trebuie să-şi amintească lucrul acesta. Es­te prea facil pentru bărbat să creadă că, întrucât este bărbat, are dreptul la soţia sa, drepturi asu­pra soţiei sale şi asupra copiilor săi. nu este aşa! Dacă el nu este chipul lui Hristos, nimeni nu îi este dator cu nici un respect, cu nici o teamă, cu nici o ascultare.

Vedeţi că în epistola aceasta se vorbeşte nu despre stăpânirea bărbatului şi supunerea fe­meii, ci despre o dragoste reciprocă ce reprezin­tă dragostea jertfelnică, eroică, a soţului, la care soţia poate răspunde cu o dragoste la fel de jert­felnică. Trebuie să ne amintim întotdeauna de acest lucru, fiindcă acest pasaj din Sfânta Scrip­tură este înţeles mult prea des în chip mincinos-înjosind soţia şi ridicându-l în slăvi pe soţ, prezentându-l pe acesta ca pe un stăpân mândru.

Mitropolitul Antonie al Surojului, Cum să întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înțelepte pentru soț și soție de la sfinți și mari duhovnici, Editura Sophia, București, 2011 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *