Nu este mântuire afară de Biserică!

Auzim întotdeauna în Simbolul Credinţei, că noi, ortodocşii, credem întru una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Una, nu o sută. Băgaţi de seamă! Vai şi amar de cei care s-au despărţit de Biserica lui Hristos. Nu există o mie de Biserici! Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă în întreaga lume! Cei ce s-au despărţit de Biserică nu au mântuire. Biserica este stâlp şi întărire a adevărului. Biserica este Trupul lui Hristos, al cărui cap este în ceruri.

Cei ce s-au rupt de Biserică şi au trecut la vreo sectă oarecare, n-au mântuire în vecii vecilor, măcar de-ar face orice faptă bună! Pentru că acelaşi apostol a spus: Credinţa este moartă fără fapte şi faptele fără dreapta credinţă sunt moarte!

Sfântul Efrem Sirul zice: „Când mintea a părăsit scopul blagocestiei – adică al dreptei credinţe -, toate faptele bune nu mai folosesc”. Şi fachirii cei din India şi bonzii şi yoghinii postesc şi se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos. Nu primeşte Dumnezeu nici o faptă bună, dacă nu se face după dreptarul Ortodoxiei.

Auzi ce spune marele Apostol Pavel? Pace peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta şi peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce umblă în dreapta credinţă. Nu este mântuire afară de Biserică! Biserica-i Trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă: Iată că acest copac, să zicem că este încărcat cu roade până în vârf, sau cu flori; şi deodată o ramură a lui se rupe şi cade pe pământ, încărcată de flori sau de roade. Să-mi spuneţi mie, mlădiţa aceea mai poate rodi? Mai poate înflori mai departe? Nu! Dar de ce-i bună? Se usucă şi în foc se aruncă.

Hristos a spus că El este Trupul Bisericii. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele (Ioan 15, 5). Toată mlădiţa care rămâne în viţă, aduce roadă multă. Şi aceea care se rupe şi cade din viţă, se taie – zice – şi în foc se aruncă. Aşa este cu oricine s-a rupt de Biserică. In general, orice sectă ar fi, care s-a rupt de Biserică, este sortită focului celui veşnic. Nu mai are seva Duhului Sfânt!

Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în Biserica Sa prin punerea mâinilor. Toţi apostolii au fost episcopi, şi ei, prin punerea mâinilor, au sfinţit alţi episcopi, cum au fost Tit, Timotei, Filimon şi ceilalţi. Prin punerea mâinilor, arhiereul trimite mai departe, prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt peste toţi preoţii şi diaconii, iar preotul, după ce a primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte Taine cuvenite lui, sfinţeşte pe toţi credincioşii. Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai şi numai pe calea pe care a arătat-o Hristos.

Arhimandrit Cleopa Ilie, Călăuză în credința ortodoxă, Ed. Episcopiei Romanului, 2000

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *