Iubirea de plăceri, în toate formele ei, este păcat de moarte

Domnul nostru ne-a grăit limpede: „Oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui” (Matei 5, 28). Desigur, în patima aceasta sunt cuprinse şi pornirile şi poftele împotriva firii, despre care amintește Apostolul Pavel (Romani 1, 26-27). Iubirea de plăceri, în toate formele ei, este păcat de moarte, care-l desparte pe om de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Nu vă amăgiţi: nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 9).

Dumnezeu i-a plăsmuit pe bărbat şi femeie şi i-a unit prin căsătorie, pentru ca să nască fii şi astfel să se înmulţească neamul omenesc, nu pentru ca să se cultive patimile şi poftele trupeşti. Şi trupul nostru este templul Duhului Sfânt, pe care ni l-a dăruit Dumnezeu, Care se găseşte înlăuntrul nostru. Noi nu ne aparţinem, ci Hristos Fiul lui Dumnezeu ne-a izbăvit prin Preasfânt Sângele Său.

Avva Eustratie Golovanski, Caută şi vei afla ‒ Răspunsuri la întrebările creştinilor, Editura Cartea Ortodoxă, 2009 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *