În Biserică, totul este Sfântă Taină

Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri şi cele de pe pământ (Efeseni 1:10); toate tainele cerului şi ale pământului s-au împreunat într-o singură Taină, şi astfel s-a dobândit Taina cea mare, a-tot-Taina: Biserica. Această mare Taină pătrunde toate mădularele Bisericii, toată viaţa lor, toate legăturile lor. Drept aceea, totul în Biserică este minune, totul este Taină “mai presus de cuget” = mai presus de raţiune. Aici nu este nimic obişnuit, nimic banal, nimic de mâna a doua, nimic de puţină însemnătate, fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc, totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc, într-o singură şi atotcuprinzătoare “mare taină” Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă. (…)

Toate în Biserică sunt Sfântă Taină, toate: de la lucrul cel mai mărunt până la cel mai mare, pentru că totul este cufundat în negrăita sfinţenie a Dumnezeu-Omului Celui fără de păcat, a Domnului Hristos.(…)

În Biserică, totul este Sfântă Taină. Iar pe primul loc: Sfânta Taină a Botezului, Sfânta Taină a Mirungerii, şi Sfânta Taină a Euharistiei.

Orice ierurgie e Sfântă Taină. “Chiar una mică, chiar şi cea mai mică?” – Da. Oricare dintre ele este la fel de uriaşă ca însăşi taina Bisericii. Fiindcă şi cea mai mică dintre ele este în organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii într-o legătură organică, vie, cu întreaga taină a Bisericii – cu Însuşi Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos.(…)

Drept aceea, nu este număr tainelor în Biserica lui Hristos, în această a-tot-cuprinzătoare sfântă a-tot-Taină cerescpământească a Dumnezeu-Omului. În ea, şi fiecare „Doamne miluieşte” este o Sfântă Taină, şi fiecare lacrimă de pocăinţă, şi fiecare suspin al rugăciunii, şi fiecare strigăt de tânguire.”

Iustin Popovici

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *