Cuvânt al Sfântului Ioan Damachin, despre cei răposați

Acel cuvânt ce zice că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui și la venirea Ziditorului, fiecare va secera ceea ce a semănat, precum și toate câte se vor zice la înfricoșătorul Lui răspuns, toate despre sfârșitul lumii acesteia sunt. Că atunci nicidecum nu va mai fi ajutor vremelnic și toată cearta va înceta, fiindcă târgul se va strica, nu va mai fi nici cumpărare, nici dobândă. Că, unde vor fi atunci săracii, unde slujbele, unde cântările, unde faptele bune? Drept aceea, mai înainte de ceasul acela, unul pe altul să ne ajutăm. Că nu este nedrept Dumnezeu, ca să uite faptele, după cum zice dumnezeiescul apostol. Iar Atanasie, în cuvintele sale a zis: „Măcar și în văzduh de se va fi dus, cela ce s-a săvârșit întru buna credință, tu însă să nu ostenești de a-i aprinde la mormânt untdelemn și lumânări, chemâd pe Hristos Dumnezeu, că primite sunt acelea de Dumnezeu și multă răsplătire aduc, că untdelemnul și lumânarea sunt ca ardere de tot, iar dumnezeiasca și cea fără de sânge Jertfă este curățire. Iar ceea ce se dă la săraci, mai mult decât toată facerea de bine folosește. Aceasta, dar, știută să fie, că jertfa cea de gând acelor morți le folosește, care, în această viață, au petrecut cu înfrânare de la faptele cele rele. Pentru aceea, și după moarte, le folosesc lor, cele ce se fac aici pentru dânșii.

Dumnezeului nostru, slavă acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Proloagele Sf. Apostol Andrei, vol.I, Editura Bunavestire

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *